, , , , , ,

KONPOZ TO LAMIZIK : 2018

maya, gitan, lune, la mouette, lezard vert, dame de coeur, trou d'eau, ballade pour J et lary, beleme, traverser ensemble
, , , , ,

MIGHTY JAH : Sanz twa

Esclavage; Exilé: Exzilé; Hypokrite; Kayaman; Nou Kontan; C'est Nou Combat; Pa Koné; Soif Pouvoir; Ou Dan Mo Lavi; Zenn Fi; Guide Moi
, , , ,

KONPOZ TO LAMIZIK : 2019

maya, gitan, lune, la mouette, lezard vert, dame de coeur, trou d'eau, ballade pour J et lary, beleme, traverser ensemble