, , , ,

GRUP LATANIER : Tou korek


zugader, andete, a kot to pe ale, pake dibwa, papa, lanatir, reflesi, mo pou rakonte