, , , , ,

SEGA ILOIS : Musique Traditionnelle des Chagos

Introduction, Avion - Jenny Bido, Lagiraudeau - Charlezia Alexi, Chamarel Badoo - Aurélie Talatte, Lalit Ilois - Véronique Elfesia, Ballon rouge - Jenny Bido, Mama Zanfan crié Isa - Serge Isaie, Macatia sardine - Charlezia Alexi, Charlie…
, , , ,

ZINZIN : Santé pou marmay

tanbi, kosa la manz ladan, po ti gigine, ti somin gran somin, zourit, mon ti lakaz, kas kas nikolas, mon ti pye mayi, anon promene, momon la parti bazar, momon mo a per, mon ti kok de chine, maddi ponpon, anfilé, pamine kasiet kas koko,…
, , , , ,

ZOUN : Lezard Vert

maya, gitan, lune, la mouette, lezard vert, dame de coeur, trou d'eau, ballade pour J et lary, beleme, traverser ensemble
, , , ,

ZOUN : Fler Kann

fler kann, champagne et H, race humaine, one more dollar, ros do fe, speed waves, sarabande des chats, inaugural theatre
, , , , ,

ZENFAN TI RIVIERE

choffe ravane, charani, ena dix pie divan mo laporte, la vierge, seri coco, zaiguille masine, lisa, tangale, conversation
, , , , ,

BASTER : Mouvman Kiltirel Basse Terre

domin, mo frer, mamzel vodou, la montagne, mon liberte, ote kreol, renyon zordi, wayo momon, pesher, ti mamzel, afrik di sid, zanfan kreol
, , , ,

BAM CUTTAYEN : Zenfan Later

Mana - Papa labourer - Zenfan later - Devwar patriot - Amandla - Brin Soley - L'arbitraz - Side - Listwar pe pyetine - Represyon