662 ARTISTES, 1152 CD ou K7 et déjà 11689 TITRES recensés dont 6932 inédits ou disparus...
Derniers ajouts :
, , , , ,

RASKAF : Foutak

fam an nwar;foutak;la rivir;Ti frer mon dalon;Losmoz;Boubou la nasion;Raskaf;Bal kafiak;Kozman;Cyclone rebel
, , , , , ,

PHILIP TOUSSAINT : Mersi

Lanmwatye;Merci;Granzar;LanmourZonm;Sa Dil (Int : Tracey);Zaksyon;Kreater;Tou Pe Monte;Zis ou menm;Gro ker;Divizyon;Dife lenfer
, , , , , ,

RAS ZWAZO : Enn bann zen

Famki faim zom ki faim; Travail;Encore comie temp;Conseil mama;Enn bann zen;Racine Kaya;Chou bidou bidou;Pecher;Ki arriver la
, , , , ,

GOLTY FARABEAU : Reflexyon

mon lapriyer; larout i long; anba de; cool rasta;moutya; papa; zalouzi; lavi pa gou; pa kapab oubliye; vre ou manti; bater latet
, , , ,

JEAN-MARC VOLCY : Best of

Bake Yaya; Sexy man; Vou le vou danse; Lapo kanel; Larg dilo; Bourzwa Ayoyo; Vandredi sen; I zoli menm; Popouri traditionel; Sekre