, , , ,

KAYA et Racinetatane : Problem societe et Race Kouyon (45 tours)

zom anti-racial, soley bon dieu, rebellion l'afrik, race kouyon, kiltir, discriminasyon, bizin leve
, , , , ,

BASTER : Mouvman Kiltirel Basse Terre

domin, mo frer, mamzel vodou, la montagne, mon liberte, ote kreol, renyon zordi, wayo momon, pesher, ti mamzel, afrik di sid, zanfan kreolM.K.B.T.