, , , , , ,

KOULER KREOL 2

sa sega pou ou; vyolans domestik; sipor; mon sel sipor; fete; mon pe ale byen lwen; zanmen mon ti kwar; mon kontan; ma vie; si pa ou; soufrans travayer; ankor en fwa; mon konfyans; medley sega; bonus track
, , , ,

KOULER KREOL

ICI LES TITRES DES MORCEAUX A LA PLACE DE CETTE PHRASE POUR LES RESULTATS DE RECHERCHE PAR TITRE