, , , , , ,

DANIELLA BASTIEN : Isi LabaPhotos


De trwa parol – Pou enn morso paradi – Baro – Kwin ideal – Lanatir – Piyanter – Andalonaz – Laraz loulou – Mem lasours – Ki kote – Dalonite – Leker maron – Zis rev dan lizie – Gete – Lakrwa di sid – Pou azit linspiration – Lor santie souvenir – Dan mo leker ti viv – Laba – Langaz kreol – Trap gidon bien for