, , , , , ,

DAVID PHILOE, JOSEPH LOUISE, JEAN SULTAN : Lepep i adilt

: Seychelles

: Chansons engagées

: 1992

: K7


 

pa file kaptenn, lavenir nou zanfan, pa pous nou tro vit, lavi pasitan fasil, les lamour fleuri, la vie pe sanze, zenn seselwa seselwa, sante se la vie, main dan lamain