, , ,

FEO-GASY : Tsofy rano

: Madagascar

: Salegy

: 1996

: CDPhotos