, , , , , ,

GOLTY FARABEAU : Reflexyon

: Seychelles

: Reggae, sega, moutia

: 2003

:CD


Photos

 


mon lapriyer; larout i long; anba de; cool rasta;moutya; papa; zalouzi; lavi pa gou; pa kapab oubliye; vre ou manti; bater latet