, , , , , , ,

GRUP KILTIREL IDP : Leritaz

: Ile Maurice

: Chansons engagées

: 1981

: K7

: prise de son Philippe « Filou » de Magnée

Avec : Marcel Poinen, Zul Ramiah, Gaetan Abel, Linda Sandian, Eshan Abdoul Raman, Alain Sandian,nuvo lavi, sant nu later, fer atansyon, dusman dusman, parda, enn zom enn fam kontan, demain, konkur bote, sant liniver, gale gale, fly, sarbon, bor enn karo, teori pratik, dibute zom, futbol kominal