, , , , ,

GRUP KILTIREL MORISIEN : Live

: Maurice

: Chansons engagées

: 1978

: Inédits, live

 

Avec : Siven Chinien, Fanfan, Odile Chevreau, Rama Poonoosamy, Linda Deojee …

 

 

Bondié, Rann nu later, Nu gran mama, Konsyâs nwar, A nou kriyé, 1971, Nu dibut, Patron, Pena kitsoz ki plis zoli, Salda lalit, Zenfan soweto, Ratsitatane, Piti fi, Lamerik, Lafrik, Travayer CEB, 1943,  1937, A nou kriyé, Ti lavaze