, , , , , ,

PATRICK VICTOR : Collection

: Seychelles

: Sega, Moutia, Chansons

: 2022

: Distribution numérique

Tracklist « COLLECTION »
1-Koste Pep Losean Endyen
2-Later Set Kouler
3-Zwe Sa Lanmizik
4-Karnaval De Karnaval
5-Lerwa Sega
6-Dya Koum Dya Koum Dya
7-Donn Li En Rev (Jenny Letourdi)
8-Lekel Ki Pa Pare
9-Solinn
10-Monn Priy Bondye
11-Oh Seselwa
12-Mon Bizou
13-Mon Pei…30th Anniversary Independance
14-Dan Mon Lavi
15-Debat Pou Mon Rezon
16-Redanmsyon (Jenny Letourdià
17-Zonm Zannimo
18-Frazil
19-Lanmour Ki Pli for Ki Tou
20-Larm E Souvenir
21-Koman Trouv Lanmour (Jenny Letourdi)
22-Mon Ankor Mazin Ou
23-Oh Mon Pei Cheri
24-Ou Ankor Kontan Li
25-Mon Pe Esper Ou
26-Pa Plere
27-Parol
28-Retourn Praslin
29-Sa Pti Sanson
30-Sa Sega Pou Ou
31-Bon Ki Mon Ti Bon
32-Sega Pionye
33-Aldabra
34-Later Byen Eme
35-Don Sesel En Sans
36-Premye Sesel Touzour Sesel
37-Vale De Mai Bezwen Proteze (Sandra)
37-Zimaz Oubliye
38-Zimaz Oubliye
39-Listwar Kreol
40-Oh Liberte
41-Mon Kwar
42-Koko Demer
43-Mwa Retournen
44-Sa Pti Parol
45-Mon Pei (Instrumental)
46-Tanto Mon Mazin Ou
47-Nwel Kat Sezon
48-Ekzose
49-Semen Katedral
50-Eski Ou Li Menm Li
51-Boul De Nez Dan Divan
52-I Annan En Sourir
53-Ekout Zanfan Pli Souvan
54-Aret fer fizi zouzou
55-Dan mon rev
56-Zoli lanmour
57-Viv an kreol
58-Ozordi mon pa kapab get ou
59-Dans Nou Moutya Bwar Nou Baka
60-Nwel Samarel Jenny Letourdi)
Photos