, , , ,

TROUPE HENRI FAVORY : 9 fab Lafontenn

: Maurice

: Histoires – Contines

: 199?

: K7


 

korbo ek renar, lion ek renar, liev ek torti, mouton ek lisien, lelou ek toutou, lion ek renar, grenouille ek bef, rap