, , , ,

KAYA et Racinetatane : Problem societe et Race Kouyon (45 tours)

: Ile Maurice

: Seggae, chansons engagées

: 1991

: 45 tours


Photos
zom anti-racial, soley bon dieu, rebellion l’afrik, race kouyon, kiltir, discriminasyon, bizin leve